The next five years

Năm năm tiếp theo

Tăng gấp đôi các điểm đến của quý vị trong vòng 5 năm tới

Trong vòng năm năm tới, việc đi lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hãy tìm hiểu về tiến triển của Sound Transit trong việc xây dựng và vận hành một hệ thống mở rộng và quý vị có thể cho phép chúng tôi đưa quý vị tới các địa điểm quý vị cần.

Tìm hiểu thêm

Sau đây là hai cách để nhận thêm thông tin về việc mở rộng hệ thống bằng ngôn ngữ của quý vị:

  1. Gọi 1-800-823-9230 trong giờ làm việc thông thường.
  2. Đọc trang web của chúng tôi bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị, với lựa chọn Google Translate ở dưới cùng bên phải của màn hình để lựa chọn ngôn ngữ của quý vị.

Việc đi lại sẽ dễ dàng hơn

2021

Biểu tượng đường sắt loại nhẹ Link Link tới Northgate

7 phút đi xe sẽ đưa quý vị từ Sân vận động Husky tới Northgate.

2022

Biểu tượng đường sắt loại nhẹ Link Tacoma Link tới Hilltop

Ăn trưa ở Khu Sân vận động trong thời gian nghỉ giữa các lớp học ở UW Tacoma.

Biểu tượng chỗ đậu xe Nhiều chỗ đậu xe hơn

Các nhà để xe mới ở Puyallup (mở cửa năm 2022) và Sumner (mở cửa năm 2023) giúp việc để xe ô tô ở nhà và thư giãn trên Sounder trên đường đi làm trở nên dễ dàng hơn.

2023

Biểu tượng đường sắt loại nhẹ Link East Link tới Redmond Technology

Đi xe từ Northgate tới khuôn viên Microsoft, hoặc lên xe tại khu vực Spring District mới của Bellevue hoặc Mercer Island và băng qua Hồ Washington tới Trung tâm Seattle hoặc Khu vực U District.

2024

Biểu tượng đường sắt loại nhẹ Link Mở rộng ra phía bắc, nam và đông

Tăng tốc độ trên đường đi về phía bắc của quý vị tới Lynnwood, về phía nam tới Federal Way và về phía đông tới Trung tâm Redmond.

Biểu tượng xe buýt tốc hành (BRT) Sư dụng phương tiện xe buýt Stride tốc hành mới

Quý vị không cần lịch trìh để có thể đi tới các địa điểm trên I-405, SR 518, SR 522 hoặc Phố NE 145th Street. Bước xuống xe buýt Stride và lên phương tiện đường sắt loại nhẹ Link tại Shoreline, Lynnwood, Bellevue hoặc Tukwila.

Biểu tượng chỗ đậu xe Nhiều chỗ đậu xe hơn

Thêm nhiều chỗ đậu xe cùng với các đường nhỏ mới dành cho xe đạp và người đi bộ mang đến cho quý vị nhiều kết nối hơn để chuyển tiếp tại các trạm Sounder North Sammamish cũng như Kent, Auburn, Edmonds và Mukilteo.

Khu vực của quý vị

Khám phá các dự án của Sound Transit trong khu vực của quý vị và sự tiến triển của các dự án này trong năm 2019.

Tài trợ cho phương tiện công cộng

Nguồn tài trợ cho phương tiện công cộng được cử tri thông qua

Chi trả cho việc xây dựng phương tiện công cộng, các hoạt động vận hành và bảo trì cần sự kết hợp các khoản thuế địa phương được cử tri thông qua, cũng như các khoản tài trợ, tiền nợ thu được, tiền vé và các nguồn tiền khác. Các nguồn tiền thuế của địa phương bao gồm Thuế Bán hàng và Xử Dụng, Thuế Xử Dụng Xe, Thuế Đất và Thuế Thuê Xe.

Biểu đồ hình tròn nêu các nguồn của khoản tài trợ $97,87 Tỷ của Sound Transit. $64 Tỷ là từ các khoản thuế địa phương. $8 Tỷ là từ các nguồn tài trợ của liên bang. $17,9 Tỷ là từ Tiền nợ. 0,5 Tỷ là từ tiền lãi suất. $7 Tỷ là từ tiền vé và các nguồn khác.
Các nguồn tài trợ
Biểu đồ hình tròn nêu hoạt động sử dụng khoản tiền doanh thu $87,87 Tỷ của Sound Transit. $42,5 Tỷ cho Đường sắt loại nhẹ. $23,9 Tỷ cho các hoạt động vận hành và bảo trì. $5,9 Tỷ cho việc đảm bảo tình trạng hoạt động tốt. $15,6 Tỷ dịch vụ nợ. $0,8 Tỷ cho Dự trữ và các hoạt động sử dụng khác. $2,1 Tỷ cho Phương tiện Xe buýt Tốc hành. $3,3 Tỷ cho Sounder. $1,2 Tỷ cho Tacoma Link. $1 Tỷ cho xe buýt nhanh của khu vực. $1,5 Tỷ cho toàn bộ hệ thống.
Việc sử dụng các nguồn tài trợ

Những lợi ích của hoạt động quản lý tài chính

Nhờ quá trình quản lý tài chính tốt và kiểm toán trong sạch, Sound Transit được nhận đánh giá trái phiếu cao nhất trong số bất kỳ cơ quan phương tiện công cộng nào trên cả nước, cho phép chúng ta nhận được các khoản vay ở các mức lãi suất thấp hơn, giúp tiết kiệm tiền của người đóng thuế.

Giảm thuế

Sau khi các dự án được cử tri thông qua trong ST3, ST2 và Sound Move được hoàn thành và tất cả các khoản nợ đã được trả, Sound Transit sẽ áp dụng việc giảm thuế tới một mức độ cần thiết để trả cho các hoạt động vận hành cố định, bao gồm vận hành và bảo trì hệ thống, quản lý vé, vốn bù đắp trong kinh tế và các chi phí và dự trữ liên tục trên toàn hệ thống.

Các áp lực đối với các chi phí của dự án

Thị trường xây cất phát triển của khu vực đang làm gia tăng chi phí lao động, đất đai và vật liệu. Vì vậy Sound Transit đã cập nhật kế hoạch tài chính của mình để tính toán đến các mức lạm phát cao hơn. Mặc dù các chi phí gần đây gia tăng, các dự án vẫn tiến triển đúng theo các kế hoạch mà cử tri đã thông qua.

get involved mobile

Hãy tham gia

Sau đây là hai cách để nhận thêm thông tin về việc mở rộng hệ thống bằng ngôn ngữ của quý vị:

  1. Gọi 1-800-823-9230 trong giờ làm việc thông thường.
  2. Đọc trang web của chúng tôi bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị, với lựa chọn Google Translate thả xuống ở dưới cùng bên phải của màn hình để lựa chọn ngôn ngữ của quý vị.